Offert


KontaktpersonAdress att flytta från:

OBS! För mer än 10 meter gångavstånd kommer det en extra kostnad.

Adress att flytta till:


Biyta som ska tömmas som inte är inräknad i kvm ni uppgett:

Finns det några extra tunga eller otympliga möbler som ska flyttas, vad?
(Soffa samt en normalstor bokhylla är standard och ingår i ett normalt bohag.)